Bài tập 3 trang 75 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 3 trang 75 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 3. Em hãy điền các thông tin dưới đây vào sơ đồ bộ máy chính quyền thời vua Lê Thái Tổ: Vua, Bộ, Đạo, Phủ, huyện, châu xã

Trả lời 

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay