Bài tập 3 trang 91 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 3. Điền nội dung kiến thức và... DeHocTot.com

Bài tập 3 trang 91 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 3. Điền nội dung kiến thức vào bảng sau về những chù trưcmg. " của Quang Trung thông qua các chiếu lệnh

Các chiếu lệnh của Quang Trung

Chủ trương, mục đích

Ban hành Chiếu khuyến nông

 

Ban bố Chiếu lập học

 

Lập Viện Sùng chính

 

Thi hành chế độ quân dịch

 

Trả lời 

Các chiếu lệnh của Quang Trung

Chủ trương, mục đích

Ban hành Chiếu khuyến nông

 Giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong, khôi phục kinh tế.

Ban bố Chiếu lập học

Khuyến khích việc day hoc, mở trường hoc. đào tạo tuyển chọn nhân tài cho đất nước.

Lập Viện Sùng chính

 Dịch sách chữ Hán sang chữ Nôm, dùng làm tài liệu học tập

Thi hành chế độ quân dịch

 Ba suất đinh lấy một suất lính để xây dựng một quân đội mạnh.
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay