Bài tập 4 trang 102 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 4. Sự suy yếu của nhà nước ph... DeHocTot.com

Bài tập 4 trang 102 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 4. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền ở nước ta biểu hiện như thế nào trong thế kỉ XVI - XVIII

Trả lời 

Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền ở nước ta biểu hiện :

-        Đầu thế kỉ XVI, vua chỉ lo ăn chơi sa đoạ, không chăm lo việc nước, bỏ bê việc triều chính...

-         Quan lại tham nhũng, đàn áp, bóc lột nhân dân.

-        Các thế lực phong kiến hình thành và tranh chấp quyền hành, dẫn đến tình trạng cát cứ, chia cắt đất nước, gây chiến tranh để thôn tính lẫn nhau...
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay