Bài tập 4 trang 11 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 4. Nguyên nhân xuất hiện phong ... DeHocTot.com

Bài tập 4 trang 11 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 4. Nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hoá Phục hưng là gì ? Em hiểu thế nào về phong trào Văn hoá Phục hưng ?

 Trả lời 

- Nguyên nhân :

+ Trật tự xã hội phong kiến và giáo hội Ki-tô đã lạc hậu, cản trở sự phát triển của xã hội

+ Giai cấp tư sản có thế lực kinh tế nhưng không có địa vị xã hội, nên đấu tranh, mở đầu trên lĩnh vực văn hoá.

-   Phong trào Văn hoá Phục hưng do giai cấp tư sản tiến hành ở Tây Âu vào thế kỉ XIV - XVII, chống Giáo hội, đề xướng nền văn hoá mới dưới danh nghĩa làm sống lại tinh thần văn hoá Hi Lạp - Rô-ma cổ đại.
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay