Bài tập 4 trang 14 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 -  Bài tập 4. Điền tên tác giả cho đúng... DeHocTot.com

Bài tập 4 trang 14 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


 Bài tập 4. Điền tên tác giả cho đúng với các tác phẩm vãn học, sừ học trong bảng sau 
 

Tác phẩm

Tác gia

Thuỷ hử

 

Tam quốc diễn nghĩa

 

Tây du kí

 

Hồng lâu mộng

 

Sử kí

 

 
 Trả lời 

Tác phẩm

Tác gia

Thuỷ hử

 Thi Nại Am

Tam quốc diễn nghĩa

 La Quán Trung 

Tây du kí

Ngô Thừa Ân

Hồng lâu mộng

 Tào Tuyết Cần

Sử kí

 Lê Văn Hưude-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay