Bài tập 4 trang 17 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 4. Hoàn thành bảng thống kê các... DeHocTot.com

Bài tập 4 trang 17 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 4. Hoàn thành bảng thống kê các triều đại phong kiến Ân Độ dưới đây

Triều đại

Thời gian tồn tại

Gúp-ta

 

Hồi giáo Đê-li

 

Ấn Độ Mô-gôn

 

Trả lời 
 

Triều đại

Thời gian tồn tại

Gúp-ta

  thế kỷ IV đến đầu kỷ VI

Hồi giáo Đê-li

Thế kỷ XII đến thể kỷ XVI

Ấn Độ Mô-gôn

 thế kỷ XVI - thế kỷ XIXde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay