Bài tập 4 trang 24 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 4. Trong xã hội phong kiến, giai c... DeHocTot.com

Bài tập 4 trang 24 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 4. Trong xã hội phong kiến, giai cấp nào là giai cấp thống trị và giai cấp nào là giai cấp bị trị ?

-  Giai cấp thống trị:     

-    Giai cấp bị trị :

Trả lời 

Giai cấp thống trị : Lãnh chúa (ở châu Âu), địa chủ (ở phương Đông) ; giai cáp này nhiều người là quan lại (vua, các quan ở trung ương và địa phương).

- Giai cấp bị trị : nông nô và nông dân.

+ Nông nô ở châu Âu hoàn toàn phụ thuộc vào lãnh chúa.

+ Nông dân lĩnh canh ở phương Đông được tự do hơn.

Cả hai đều bị bóc lột nặng nề bằng tô thuế.


 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay