Bài tập 4 trang 26 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 4. Tại sao sau khi Ngô Quyền mất... DeHocTot.com

Bài tập 4 trang 26 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 4. Tại sao sau khi Ngô Quyền mất lại xảy ra ' Loạn 12 sứ quân?

Trả lời 

Nguyên nhân : Các con Ngô Quyền còn ít tuổi, chưa đủ uy tínde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay