Bài tập 4 trang 28 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 4. Hãy nối ô bên phải với ô ... DeHocTot.com

Bài tập 4 trang 28 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 4. Hãy nối ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp về nội dung lịch sử

1.Đinh Bộ Lĩnh

a)Mùa xuân hàng năm tổ chức lễ cày tịch điền

2.Dương Thái Hậu

b)nhà nước cho đúc tiền đồng

3.Hầu Nhân Bảo

c)tướng giặc Tống bị giết chết

4.Vua Lê về địa phương

d)đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt

5.Thời Đinh –Tiền Lê

e)người lấy áo long bào khoác lên người Lê Hoàn, suy tôn ông làm vua

Trả lời 

 

1 - d

2-e

3-c

4-a

5-b.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay