Bài tập 4 trang 47 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 4. Hãy điền địa danh - nơi đã... DeHocTot.com

Bài tập 4 trang 47 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 4. Hãy điền địa danh - nơi đã diễn ra sự kiện lịch sử trong các cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên thời Trần cho phù hợp

Các địa phương

Sự kiện lịch sử

 

Trận Bình Lệ Nguyên

 

Trận Đông Bộ Đầu

 

Trận Quy Hoá

 

Hội nghị Diên Hồng

 

Hội nghị Bình Than

 

Chiến thắng Tây Kết, Hàm Tử

 

Chiến thắng Chương Dương

 

Chiến thắng Vân Đồn

 

Chiến thắng Bạch Đằng

Trả lời 

Các địa phương

Sự kiện lịch sử

phủ Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Trận Bình Lệ Nguyên

thuộc quận Ba Đình, Hà Nội

Trận Đông Bộ Đầu

vùng Lào Cai, Yên Bá

Trận Quy Hoá

Quận  Ba Đình, Hà Nội

Hội nghị Diên Hồng

 làng Bình Than, tổng Vạn Ti, vùng đất ngày nay là Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Hội nghị Bình Than

huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Chiến thắng Tây Kết, Hàm Tử

Ha Nội

Chiến thắng Chương Dương

Qiangr Ninh

Chiến thắng Vân Đồn

Quảng Ninh

Chiến thắng Bạch Đằng


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay