Bài tập 4 trang 5 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 4 trang 5 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 4 Hãy nối các ô ở giữa với ô hai bên sao cho phản ánh đúng đặc điểm của lãnh chúa và nông nô trong xã hội phong kiến Tây Âu

1.Lãnh chúa

a)      Là các tướng lĩnh quân sự và quý tộc Giéc –man được chia nhiều ruộng đất, có tước vị

2.Nông nô

b)      Có nguồn gốc từ nô lệ và nông dân công xã mất ruộng đất

c)       Có lãnh địa riêng, phát canh thu tô, thuế

d)      Không  có ruộng đất, phải nộp tô. Thuế rất nặng

e)      Bị đối xử rất tàn nhẫn

g)       Không phải lao động, chỉ luyện tập cung kiếm và tổ chức những buổi tiệc tùng, hội hè…

  Trả lời 

1 - a, c, g ;

2 - b, d, e.

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay