Bài tập 4 trang 51 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 4. Em hãy kể tên các tôn giáo, t... DeHocTot.com

Bài tập 4 trang 51 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 4. Em hãy kể tên các tôn giáo, tín ngưỡng ở nước ta dưới thời Trần.

Trả lời 

 

Ở thời Trần, những tín ngưỡng cổ truyền vẫn phổ biến trong nhân dân và có phần phát triển hơn như tục thờ tổ tiên, thờ các anh hùng dân tộc, những người có công với nước.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay