Bài tập 4 trang 53 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 4. Hãy điền địa phương có cá... DeHocTot.com

Bài tập 4 trang 53 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 4. Hãy điền địa phương có các cuộc nổi dậy khởi nghĩa của nông dân, nô tì vào bảng dưới đây cho đúng

Các cuộc khởi nghĩa

Nơi diễn ra

Cuộc khởi nghĩa Ngô Bệ

 

Cuộc khởi nghĩa Nguyễn Thanh

 

Cuộc khởi nghĩa Nguyễn Bổ

 

Cuộc khởi nghĩa Phạm Sư Ôn

 

Cuộc khởi nghĩa Nguyễn Nhữ Cái

 

Trả lời 

Các cuộc khởi nghĩa

Nơi diễn ra

Cuộc khởi nghĩa Ngô Bệ

 Hải Dương

Cuộc khởi nghĩa Nguyễn Thanh

 Thanh Hoá, 

Cuộc khởi nghĩa Nguyễn Bổ

 Bắc Giang

Cuộc khởi nghĩa Phạm Sư Ôn

Quốc Oai (Hà Nội), 

Cuộc khởi nghĩa Nguyễn Nhữ Cái

  Vĩnh Phúc, Tuyên Quangde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay