Bài tập 4 trang 56 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 4. Hãy điền vào bảng thống kê... DeHocTot.com

Bài tập 4 trang 56 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 4. Hãy điền vào bảng thống kê dưới đây thời gian diễn ra, kết quả các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV.

Các cuộc kháng chiến

Thòi gian

Kết quả

Cuộc kháng chiến do Ngô Quyền lãnh đạo

 

 

Cuộc kháng chiến chống Tống do Lê Hoàn lãnh đạo

 

 

Cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý

 

 

Cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên Lần thứ nhất Lần thứ hai Lần thứ ba

 

 

 

 

 

 

Trả lời 

Các cuộc kháng chiến

Thời gian

Kết quả

Cuộc kháng chiến do Ngô Quyền lãnh đạo

 Năm 938

 Vua Nam Hán vội ra lệnh thu quân về nước. Trận Bạch Đằng kết thúc thắng lợi về phía quân ta.

Cuộc kháng chiến chống Tống do Lê Hoàn lãnh đạo

 Năm 981

 Quân Tống đại bại, tướng Hầu Nhân Bảo bị giết chết và nhiều tướng khác bị bắt sống.

Cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý

 Cuối năm 1077

 Lý Thường Kiệt cho quân bất ngờ tấn công vào doanh trại giặc, quân Tống bị tiêu diệt gần hết

- Nhà Lý đề nghị giảng hòa,quân Tống rút về nước.

Cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên Lần thứ nhất Lần thứ hai Lần thứ ba

 Tháng 1 — 1258

 Nhà Trần mở cuộc phản công lớn ở Đông Bộ Đầu (bến sông Hồng, ở phố' Hàng Than, Hà Nội ngày nay). Ngày 29 - 1 - 1258, quân Mông cổ thua trận phải rút chạy về nước. Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông cổ kết thúc thắng lợi.

 tháng 5 - Năm 1258

 quân dân nhà Trần đã đánh tan hơn 50 vạn quân xâm lược Nguyên, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến lần thứ hai


 1287 — 1288

 

 Chiến thắng Bạch Đằng, Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên kết thúc thắng lợi.
 
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay