Bài tập 4 trang 62 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 4 trang 62 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 4. Hãy điền vào bảng dưới đây địa phương có các cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược Minh của nhân dân ta và quý tộc nhà  TRần 

Tên cuộc khởi nghĩa

Địa phương có cuộc khởi nghĩa

Khởi nghĩa Phạm Ngọc

 

Khởi nghĩa Lê Ngã

 

Khởi nghĩa Phạm Chấn

 

Khởi nghĩa Phạm Tất Đại

 

Khởi nghĩa Trần Nguyên Thôi

 

Khởi nghĩa Trần Nguyên Khang

 

Khởi nghĩa Trần Ngỗi

 

Khởi nghĩa Trần Quý Khoáng

 Trả lời 

Cuộc khởi nghĩa

Địa phương có cuộc khởi nghĩa

Khởi nghĩa Phạm Ngọc

 Hải Phòng

Khởi nghĩa Lê Ngã

 Quảng Ninh

Khởi nghĩa Phạm Chấn

Đông Triều 

Khởi nghĩa Phạm Tất Đại

 Bắc Giang

Khởi nghĩa Trần Nguyên Thôi

Phú Thọ 

Khởi nghĩa Trần Nguyên Khang

Thái Nguyên 

Khởi nghĩa Trần Ngỗi

Bô Cô (Nam Định 

Khởi nghĩa Trần Quý Khoáng

Thanh Hóa, Hóa Châu 


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay