Bài tập 4 trang 67 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 4 trang 67 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 4. Hãy nối tên các nhân vật lịch sử ghi ở cột bên phải với các nội dung ghi ở cột bên trái cho đúng

1.Ông học rộng, tài cao, có lòng yêu nước, thương dân hết mực. Ông dâng bản Bình Ngô Sách lên Lê Lợi

a)Liễu Thăng, Mộc Thạnh

2.Ông thường nói: “Bậc trượng phu sinh ra ở đời phải cứu nạn lớn, lập công to”

b)Phó Tổng binh Lương Minh

3.Gia đình ông có 5 người tham gia nghĩa quân Lam Sơn thì 4 người hy sinh trong chiến đấu

C)Lê Lợi

4.Chỉ huy 15 vạn viện binh từ Trung Quốc chia làm hai đạo tiến vào nước ta.

d)Lê Lai

5.Chỉ huy viện binh tiến xuống Xương Giang (BẮc Giang), bị phục kích ở Cần Trạm, Phố Cát, bị đại bại, 3 vạn tên bị giết

e)Nguyễn Trãi

Trả lời 

 

1-e;

2-c;

3-d;

4-a;

5-bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay