Bài tập 4 trang 70 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 4. Điền vào chỗ chấm các từ ... DeHocTot.com

Bài tập 4 trang 70 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 4. Điền vào chỗ chấm các từ còn thiếu : Quốc sử viện, Ngự sử đài, Hàn lâm viện, Công, Thượng thư.

Sáu bộ thời vua Lê Thánh Tông là : Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, ...... Đứng đầu mỗi bộ là....... Các cơ quan chuyên môn có . (soạn thảo công văn), ...... (viết sử),.......  (can gián vua và các triều thần).

Trả lời 

Sáu bộ thời vua Lê Thánh Tông là : Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công. Đứng đầu mỗi bộ là Thượng thư  Các cơ quan chuyên môn có Hàn Lâm Viện (soạn thảo công văn), Quốc sử viện (viết sử), Ngự sử đài  (can gián vua và các triều thần).

 
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay