Bài tập 4 trang 85 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 4 trang 85 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 4. Nêu nhận xét chung vể các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII theo các yêu cầu sau:

- Thời gian, số lượng :.............           

- Phạm vi hoạt động :..............

- Lực lượng tham gia :............

- Kết quả, ý nghĩa :............

Trả lời 

- Thời gian, số lượng : Thời gian kéo dài từ những năm 30 đến những năm 70 của thế kỉ XVIII với hàng chục cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ. 

- Phạm vi hoạt động : khắp các trấn vùng đồng bằng Đàng Ngoài và vùng Thanh - Nghệ.

- Lực lượng tham gia : nông dân.

- Kết quả, ý nghĩa : thất bại ; góp phần làm cho cơ đồ họ Trịnh bị lung lay, tạo tiền đề cho nghĩa quân Tây Sơn sau này tiến ra Đàng Ngoài lật đổ được thế lực họ Trịnh...de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay