Bài tập 4 trang 91 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 4 trang 91 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 4. Vua Quang Trung đã có những chính sách gì để phục hồi và phát triển kinh tế sau khi chiến thắng giặc ngoại xâm 

Trả lời 

Để khôi phục và phát triển kinh tế, sau khi chiến thắng quân Thanh, vua Quang Trung đã:

-       Ban hành Chiếu khuyến nông để giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong.

-       Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều loại thuế.

-       Yêu cầu nhà Thanh "mở cửa ải, thông chợ búa".
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay