Bài tập 4 trang 95 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 4. Hoàn thành bảng thống kê các... DeHocTot.com

Bài tập 4 trang 95 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 4. Hoàn thành bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn dưới thời Nguyễn theo mẫu sau.

Người lãnh đạo

Thời gian

Địa bàn hoạt động

Lực lượng tham gia

Phan Bá Vành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Vân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Khôi

 

 

 

 

 

 

Cao Bá Quát

 

 

 

 

 

 


Trả lời 

Người lãnh đạo

Thời gian

Địa bàn hoạt động

Lực lượng tham gia

Phan Bá Vành

(1821 -1827)

Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Quảng Yên

  nông dân

Nông Văn Vân

(1833 -1835)

miền núi Việt Bắc

Nông Văn Vân cùng một số tù trưởng tập hợp dân chúng nổi dậy.

Lê Văn Khôi

(1833 - 1835)

Phiên An (Gia Định)

nông dân

Cao Bá Quát

(1854 - 1856)

Hà Nội, Bắc Ninh

ông cùng một số bè bạn tập hợp nông dân và các dân tộc miền trung dude-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay