Bài tập 5 trang 14 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 5. Trình bày tóm tắt sự hình th... DeHocTot.com

Bài tập 5 trang 14 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 5. Trình bày tóm tắt sự hình thành xã hội phong kiến ờ Trung Quốc.

 Trả lời 

- Cuối thời Xuân Thu - Chiến Quốc, xã hội Trung Quốc có thay đổi : về kinh tế, sản xuất tiến bộ, có công cụ bằng sắt nên diện tích gieo trồng được mở rộng, năng suất lao động tăng, giao thông thuỷ lợi phát triển.

-  Xã hội bị phân hoá :

+ Quý tộc và nông dân giàu có, trong tay có nhiều ruộng đất, tiến hành phát canh cho nông dân và thu tô.

+ Nông dân bị phân hoá : nông dân giàu trở thành địa chủ ; nông dân có đủ ruộng để cày cấy, có thể tự nuôi sống mình gọi là nông dân tự canh. Số đông còn lại không có ruộng, phải nhận ruộng của địa chủ để cày cấy, nộp một phần hoa lợi cho địa chủ, đó là nông dân lĩnh canh hay tá điền.

Từ quan hệ trên, xã hội phong kiến đã hình thành ở Trung Quốc.
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay