Bài tập 5 trang 18 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 5. Hãy trình bày một vài thành t... DeHocTot.com

Bài tập 5 trang 18 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 5. Hãy trình bày một vài thành tựu chính về chữ viết, văn học, nghệ thuật của Ân Độ thời phong kiến.

- Chữ viết:     

-Văn học :

- Nghệ thuật:

Trả lời 

Một vài thành tựu chính về chữ viết, văn học, nghệ thuật của Ân Độ thời phong kiến.

 

- Chữ viết ra đời sớm : chữ Phạn – nguồn gốc của chữ Hin đu
- Tôn giáo: Đạo Balamôn có bộ kinh Vêđa là bộ kinh cầu nguyện xưa nhất; đạo Hin – đu tôn giáo phổ biến ở Ấn Độ hiện nay. Sáng lập ra đạo Phật. 
- Văn học Hin – đu: Có nhiều thể loại ảnh hưởng đến đời sống
- Kiến trúc và điêu khắc chịu ảnh hưởng của tôn giáo.


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay