Bài tập 5 trang 24 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 5 trang 24 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 5. Thế nào là chế độ quân chủ ? Lấy ví dụ ở phương Đông và châu Âu đế minh hoạ.

Trả lời 

 Bộ máy Nhà nước ở phương Đông và châu Âu đều do vua đứng đầu, có toàn quyền, được gọi là chế độ quân chủ.

Ví dụ :

+ 0 phương Đông, nhà vua chuyên chế có quyền hành tuyệt đối ngay từ đầu. vì chuyên chế đã có từ thời cổ đại.

+ ơ châu Âu : Giai đoạn đầu quyền lực của vua hạn chế, có lúc chỉ thu hẹp trong lãnh địa của nhà vua. Sau khi thống nhất được các quốc gia phong kiến, quyền lực mới thực sự tập trung vào tay nhà vua.
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay