Bài tập 5 trang 31 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 5. Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy... DeHocTot.com

Bài tập 5 trang 31 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 5. Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy triều đình Trung ương và các đơn vị hành chính địa phương thời Lý

Trả lời 

Cấp triều đình : Vua -> Các đại thần, các quan văn, võ.

Các cấp hành chính địa phương : Lộ, phủ (tri phủ, tri châu) - huyện - hương - xã.
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay