Bài tập 5 trang 39 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 5 trang 39 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 5. Hãy điền sự kiện lịch sử Việt Nam tiêu biểu trong các thế kỉ XI cho phù hợp với mốc thời gian trong bảng hộ thống dưới đây.

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Các năm 1016, 1030, 1044

 

Năm 1070

 

Năm 1075

 

Năm 1076

 

Năm 1149

 

Năm 1184

 

Trả lời 


Thời gian

Sự kiện lịch sử

Các năm 1016, 1030, 1044

vua Lý Thái Tông cho đúc tiền Minh Đạo,

-Các vua Lý thường về các địa phương  làm lễ cày tịch điền nhằm đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp

Năm 1070

Văn miếu được xây dựng

Năm 1075

Nhà Lý mở khoa thi đầu tiên.

Năm 1076

Lập Quốc Tử Giám (Trường đại học đầu tiên).

Năm 1149

 vua Lý Anh Tông đã cho lập trang Vân Đồn - đánh dấu sự ra đời của thương cảng sớm nhất lịch sử Việt Nam.

Năm 1184

người buôn các nước Xiêm La và Tam Phật Tề (Srivijaya ở đảo Sumatra, được nhắc đến với tên Thất Lợi Phật Thệ từ thế kỷ 7 và với tên Tâm Phật Tề từ thế kỷ 5 trong thư tịch Trung Quốc) vào trấn Vân Đồn dâng vật báu để xin buôn bán

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay