Bài tập 5 trang 48 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 5 trang 48 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 5. Hãy nêu tên những chiến thắng tiêu biểu của quân dân Đại Việt trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông

- Nguyên và trình bày nét chính về một chiến thắng tiêu biểu nhất.

- Những chiến thắng tiêu biểu :

- Những chiến thắng tiêu biểu :

+ Lần thứ nhất: ...........................

+ Lần thứ hai: .............................

+ Lần thứ ba : .............................

- Chiến thắng tiêu biểu nhất

Trả lời :

- Những chiến thắng tiêu biểu :

+ Lần thứ nhất: Vua Trần Thái Tông và Thái tử Trần Hoảng dẫn quân lên nghênh địch tại Bình Lệ Nguyên

+ Lần thứ hai: Trận chiến Tây Kết, Hàm tử, Chương Dương, Thăng Long

+ Lần thứ ba : Chiến Thắng Vân Đồn, Chiến thắng Bạch Đằng

- Chiến thắng tiêu biểu nhất: Chiến thắng Bạch Đằng

 

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay