Bài tập 5 trang 51 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 5. Hãy điền mốc thời gian cho p... DeHocTot.com

Bài tập 5 trang 51 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 5. Hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với các sự kiện lịch sử ghi trong bảng

Thời gian

Sự kiện lịch sử

 

Nhà Trần định lệ thi Thái học sinh.

 

Nhà Trần quy định chọn Tam khôi.

 

Biên soạn xong bộ Đại Việt sử kí.

Trả lời 

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Năm 1255

Nhà Trần định lệ thi Thái học sinh.

Năm  1247

Nhà Trần quy định chọn Tam khôi.

Năm 1272

Biên soạn xong bộ Đại Việt sử kí.

de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay