Bài tập 5 trang 57 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 5: Hãy nối ô bên phải với... DeHocTot.com

Bài tập 5 trang 57 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 5: Hãy nối ô bên phải với ô bên trái sao cho đúng với các sự kiện lịch sử

1. làm Tiết chế chỉ huy 2 cuộc kháng chiến chống quân Nguyên xâm lược thời Trần

 a) Ngô Quyền

2. thực hiện cuộc cải cách 

b) Đinh Bộ Linh 

3.đặt quốc hiệu Đại Cồ Việt 

c) Lê Hoàn 

4. thực hiện chủ trương "tiên phát chế nhân" 

d) Lý Thường Kiệt 

5. lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông cổ 

e)Trần Thái Tông 

6. chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán

g)TRần Quốc Tuấn 

 7.đánh bại quân Tống do Hầu Nhân Bảo chỉ huy

h)Hồ Quý Ly 

Trả lời 

 

1-g;

2-h;

3-b;

4-d;

5-e;

6-a;

7-cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay