Bài tập 5 trang 62 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 5. Hãy trình bày tóm tắt diễn b... DeHocTot.com

Bài tập 5 trang 62 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 5. Hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh do nhà Hồ lãnh đạo

Trả lời 

- Tháng 11 – 1406 quân Minh tiến vào biên giới nước ta. Quân Minh lần lượt đánh bại nhà Hồ ở 1 số địa điểm thuộc Lạng Sơn.

- Hồ Quý Ly phải lui về đóng ở bờ nam sông Nhị, lấy thành Đa Bang, làm trung tâm phòng ngư.

- Ngày 22-1-1407 sau ki đánh bại quân nhà Hoog ở Đa Bang, quân Minh đánh chiếm Đông Đô (Thăng Long).

- Quân nhà Hồ phải lui về cố thủ ở thành Tây Đô (Thanh Hóa). Tháng 4 – 1407 Quân Minh tấn công vào Tây Đô, Hồ Quý Ly chạy vào Hà Tĩnh và bị bắt vào cuối tháng 6 - 1407
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay