Bài tập 5 trang 68 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 5 trang 68 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 5. Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Trả lời 

Nguyên nhân thắng lợi:

Nhân dân ta có lòng yêu nước, có đường lối chiến lược, chiến thuật, sách lược đúng đắn, có bộ tham mưu tài giỏi, toàn dân đoàn kết...
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay