Bài tập 5 trang 71 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 5. Sau khi đánh đuổi quân Minh ra... DeHocTot.com

Bài tập 5 trang 71 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 5. Sau khi đánh đuổi quân Minh ra khỏi đất nước, Lê Lợi đã làm gì ?

Trả lời

Sau khi đánh đuổi quân Minh ra khỏi đất nước, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế năm 1428, sáng lập ra vương triều Lêde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay