Bài tập 5 trang 76 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 6. Sự khác nhau giữa thời n... DeHocTot.com

Bài tập 5 trang 76 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 6. Sự khác nhau giữa thời nhà nước thời Lê dơ và nhà nước thời Lý - Trần?

Trả lời 

Sự khác nhau giữa nhà nước thời Lê sơ và nhà nước thời Lý - Trần :

-  Thời Lê sơ, quyền hành tập trung vào tay vua cao hơn.

- Bãi bỏ các chức quan cao nhất.

-  Ớ địa phương : các đạo thừa tuyên đều có ba ti cai quản.

-  Đặc điểm của nhà nước thời Lý - Trần là nhà nước quân chủ quý tộc, còn nhà nước thời Lê sơ là nhà nước quân chủ quan liêu chuyên chế.
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay