Bài tập 5 trang 8 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 5. Quý tộc, tư sản châu Âu làm... DeHocTot.com

Bài tập 5 trang 8 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 5. Quý tộc, tư sản châu Âu làm thế nào để có vốn và đội ngũ công nhân làm thuê ?

 Trả lời 

- Vốn : Cướp bóc thuộc địa, buôn bán người da đen, cướp biển,...

-  Nhân công :

+ Dùng bạo lực đuổi nông nô ra khỏi lãnh địa => không có ruộng đất buộc họ phải đi làm thuê ở các xưởng của tư bản => trờ thành đội quân vô sản đông đảo

+ Mua người da đen từ châu Phi.
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay