Bài tập 5 trang 82 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 5. Hãy kể tên các làng thủ côn... DeHocTot.com

Bài tập 5 trang 82 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 5. Hãy kể tên các làng thủ công nổi tiếng, các đô thị nổi tiếng ở nước ta trong các thế kỉ XVI - XVIII. Theo em biết, có làng thủ công hay đô thị nào còn tồn tại đến ngày nay ?

Trả lời 

HS dựa vào SGK, kể tên một số làng nghề thủ công, đô thị nổi tiếng ở nước ta trong các thế kỉ XVI - XVIIIỂ. Vận dụng vốn hiểu biết của mình đê nêu tên một vài làng nghề thủ công và đô thị còn tồn tại đến ngày nay.
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay