Bài tập 5 trang 88 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 5. Điền nội dung kiến thức và... DeHocTot.com

Bài tập 5 trang 88 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 5. Điền nội dung kiến thức vào bảng sau về cuộc tiến quân của vua Quang Trung đại phá quân Thanh vào dịp Tết Kỉ Dậu (1789).

Thời gian/địa điểm

Cuộc tiến quân của vua Quang Trung

Đến Nghệ An

 

Đến Thanh Hoá

 

Đến Tam Điệp (Ninh Bình)

 

Đêm 30 Tết (Âm lịch) 

 

Đêm mồng 3 Tết 

 

Sáng mồng 5 Tết 

 

Trưa mồng 5 Tết

 

Trả lời 

Thời gian/địa điểm

Cuộc tiến quân của vua Quang Trung

Đến Nghệ An

 Tuyển thêm quân, mở cuộc duyệt binh lớn ở Vũ Doanh (Vinh).

Đến Thanh Hoá

 Tiếp tục tuyển thêm quân và làm lễ tuyên thệ

Đến Tam Điệp (Ninh Bình)

 Mở tiệc khao quân, rồi chiá quân thành năm đạo tiến vào Thăng Long, bao vây và chặn đường rút quân của địch

Đêm 30 Tết (Âm lịch)

 

 Vượt sông Gián Khẩu (sông Đáy), tiêu diệt toàn bộ quàn địch ở đồn tiền tiêu.

Đêm mồng 3 Tết

 

 Bí mật vây đồn Hà Hồi (Thường Tín, Hà Nội), quân giặc phải hạ khí giới, đầu hàng.

Sáng mồng 5 Tết

 

 Đánh đồn Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội) và tấn công đồn Đống Đa.

Trưa mồng 5 Tết

 Tiến vào Thăng Long với tư thế của người chiến thắng
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay