Bài tập 5 trang 95 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 5 trang 95 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 5. Công cuộc khai hoang dưới thời Nguyễn được thực hiện và có tác dụng như thế nào ?

- Công cuộc khẩn hoang :

- Tác dụng :

Trả lời 

Việc khai hoang được nhà nước rất chú ý quan tâm. Các biện pháp di dân và lập đồn điền được tiến hành ở nhiều tỉnh phía Bắc và phía Nam.

- Nhà Nguyễn phong chức Doanh điền sứ để chiêu mộ dân lưu vong khai phá miền ven biển, lập nên các huyện Tiền Hải (Thái Bình), Kim Sơn (Ninh Bình) và hàng trăm đồn điền ở các tỉnh Nam Kì.

- Việc khai hoang đã tăng diện tích đất canh tác.
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay