Bài tập 6 trang 14 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 6. Tại sao nói xã hội Trung Quố... DeHocTot.com

Bài tập 6 trang 14 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 6. Tại sao nói xã hội Trung Quốc dưới thời Đường đạt đến sự phồn thịnh ?

Trả lời 

Có những biểu hiện sau đây :

-  Bộ máy nhà nước được hoàn thiện từ Trung ương đến địa phương.

-  Mở khoa thi để chọn người tài cho đất nước.

-  Kinh tế phát triển, giảm thuế, thi hành chế độ quân điền.
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay