Bài tập 6 trang 29 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 6. Vì sao các tướng và Thái hậ... DeHocTot.com

Bài tập 6 trang 29 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 6. Vì sao các tướng và Thái hậu họ Dương lại suy tôn Lê Hoàn lên làm vua ?

Trả lời 

Vì Vua còn nhỏ, nhà Tống lăm le xâm lược..

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay