Bài tập 6 trang 44 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 6 trang 44 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 6. Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần.

Trả lời 

Dựa vào SGK Lịch sử 7 vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần thành 3 cấp :

-  Cấp triều đình : Vua - Thái thượng hoàng

                        Các quan văn, võ đại thần

                        Các cơ quan chuyện môn (viện, đài, sảnh...)

-  Cấp hành chính trung gian : 

                     Lộ -------->             Phủ -------------->Huyện, Châu.

 (Chánh, Phó An phủ sứ)           tri Phủ                       (Tri huyện, Tri châu)

 

-        Cấp hành chính cơ sở : xã (xã quan).

 
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay