Bài tập 6 trang 48 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 6. Theo em, việc nhà Trần triệu ... DeHocTot.com

Bài tập 6 trang 48 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 6. Theo em, việc nhà Trần triệu tập Hội nghị Diên Hồng dụng gì ?

Trả lời 

Hội nghị Diên Hồng có ý nghĩa thống nhất ý chí quyết tâm đánh giặc của toàn thể nhân dân Đại Việt.
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay