Bài tập 6 trang 62 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 6. Em có nhận xét gì về chính s... DeHocTot.com

Bài tập 6 trang 62 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 6. Em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta 

Trả lời 

 

Rất thâm độc, tàn bạo...de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay