Bài tập 6 trang 68 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 6. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắn... DeHocTot.com

Bài tập 6 trang 68 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 6. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào 

Trả lời 

Ý nghĩa lịch sử : Giải phóng đất nước, quét sạch quân xâm lược, kết thúc 20 năm bị đô hộ, mở ra thời kì phát triển mới của Đại Việt, để lại nhiều bài học kinh nghiệm..
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay