Bài tập 6 trang 71 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 6. Em hãy nêu nhận xét về chính... DeHocTot.com

Bài tập 6 trang 71 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 6. Em hãy nêu nhận xét về chính quyền phong kiến thời Lê sơ.

Trả lời 

Chính quyền phong kiến thời Lê sơ được xây dựng đầy đủ dần và đến đời vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497) thì chính quyền từ trung ương đến địa phương được tổ chức lại hoàn chỉnh, chặt chẽ nhất.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay