Bài tập 6 trang 76 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 6 trang 76 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 6. Về luật pháp, giữa nhà nước thời Lê sơ và nhà nước thời Lý - Trần có điểm gì giống và khác nhau ?

Trả lời 

Về luật pháp, giữa nhà nước thời Lê sơ và nhà nước thời Lý - Trần :

-        Giống nhau : cùng bảo vệ quyển lợi của nhà vua, triều đình, giai cấp thống trị, khuyến khích sản xuất phát triển, bảo vệ quyền tư hữu tài sản.

-        Khác nhau : pháp luật thời Lê sơ đầy đủ, hoàn chỉnh hơn, đặc biệt là còn có một số điều luật bảo vệ quyền lợi cho nhân dân và phụ nữ.
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay