Bài tập 6 trang 79 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 6. Hãy trình bày tóm lược tình ... DeHocTot.com

Bài tập 6 trang 79 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 6. Hãy trình bày tóm lược tình hình chính trị, xã hội nước ta ở các thế kỉ XVI - XVIII.

-   về chính tri :   

-    Về xã hội :

Trả lời 

-Về chính trị :

+ Nhà Lê suy yếu, dẫn đến sự sụp đổ của triều Lê và sự thành lập triều Mạc. Hình thành cục diện Nam triều - Bắc triều.

+ Cuối cùng, sau chiến tranh Trịnh - Nguyễn, đất nước bị chia cắt thành Đàng Trong - Đàng Ngoài, hình thành hai chính quyền : "vua Lê - chúa Trịnh" và "chúa Nguyễn"ở hai đàng.

-     Về xã hội :

+ Mâu thuẫn xã hội gay gắt làm bùng nổ các cuộc khởi nghĩa nông dân.

+ Chiến tranh phong kiến liên miên ; nhân dân chết chóc, đói khổ, li tán.
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay