Bài tập 6 trang 89 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 6 trang 89 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 6. Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phons trào Tây Sơn.

- Nguyên nhân thắng lợi :     

-Ý nghĩa lịch sử :

Trả lời 

-  Nguyên nhân thắng lợi:

+ Phong trào Tây Sơn thắng lợi là nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức, bóc lột và tinh thần yêu nước cao cả của nhân dân ta

+ Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân.

-  Ý nghĩa lịch sử :

+ Phong trào Tây Sơn đã lật đổ các chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn, Trịnh, Lê, xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia.

+ Phong trào Tây Sơn đánh tan các cuộc xâm lược của Xiêm, Thanh, bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay