Bài tập 7 trang 14 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 7. Hãy cho biết chính sách đối ... DeHocTot.com

Bài tập 7 trang 14 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 7. Hãy cho biết chính sách đối ngoại của các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Trả lời 

 

Nhà Tần:gây chiến tranh, mở rộng lãnh thổ về phía bắc và phía nam

Nhà Hán: Tiến hành nhiều cuộc chiến tranh xâm lấn bán đảo Triều Tiên, thôn tính các nước phương Nam

Nhà Đường: Đem quân lấn chiếm vùng Nội Mông, chinh phục Tây Vực, xâm lược Triều Tiên, củng cố chế độ đô họ ở An Nam, ép Tây Tạng phải thần phục, làm cho lãnh thổ của Trung Quốc được mở rộng hơn bao giờ hết.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay