Bài tập 7 trang 21 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 7. Nêu tóm tắt các giai đoạn ph... DeHocTot.com

Bài tập 7 trang 21 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 7. Nêu tóm tắt các giai đoạn phát triển lịch sử lớn của khu vực Đông Nam Á đến giữa thế kỉ XIX.

- Khoảng 10 thế kỉ đầu Công nguyên :

-Từ nửa sau thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII:

-Từ nửa sau thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX :

Trả lời 

 - Khoảng 10 thế kỉ đầu Công nguyên : các quốc gia Đông Nam Á xuất hiện

- Từ nửa sau thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII: Thời kỳ hình thành và phát triển thịnh vượng của các quốc gia Đông Nam Á

- Từ nửa sau thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX : Các quốc gia Đông Nam á bước vào thời kỳ suy yếu.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay