Bài tập 7 trang 29 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 7. Sau khi lên ngôi vua, Lê Hoàn đ... DeHocTot.com

Bài tập 7 trang 29 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 7. Sau khi lên ngôi vua, Lê Hoàn đã làm gì để bảo vệ và xây dựng đất nước ?

Trả lời 

Sau khi lên ngôi, Lê Hoàn đã đổi niên hiệu, tổ chức bộ máy triều đình Trung ương và các đơn vị hành chính địa phương, xây dựng quân đội mạnh, thực hiện chính sách "ngụ binh ư nông", lãnh đạo quân dân ta đánh bại quân Tống xâm lược.

de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay