Bài tập 7 trang 32 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 7. Hình thư - bộ luật thành văn... DeHocTot.com

Bài tập 7 trang 32 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 7. Hình thư - bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta ra đời từ thời Lý theo em có tác dụng như thế nào ?

Trả lời 

Sự ra đời của bộ luật thành văn đầu tiên có tác dụng bảo vệ và củng cố vương triều, góp phần phát triển kinh tế, văn hoá, ổn định xã hội, xây dựng đất nước hùng mạnh.
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay